Our TeamExcutive Memeber

 • basu-dev-Nepal
  Basu Dev Nepal
  President
 • Hemanta
  Hemanta Budhathoki
  1st Vice President
 • manju-adhikari
  Manju Adhikari
  2nd Vice President
 • sangam adhikari
  Sangan Adhikari
  Secretary
 • Kamala Nepal
  Kamala Nepal
  vice Secretary
 • rajendra-adhikari
  Rajendra Adhikari
  Treasure
 • Koshor-Baniya
  Kishor Baniya
  Executive and Life time member
 • ram-gopal-adhikari
  Ramgopal Adhikari
  Executive and Life time member
 • kabita-nepal
  Kabita Nepal
  Executive and Life time member
 • kisan-adhikari
  Kisan Adhikari
  Executive and Lifetime member
 • Dil-Bahadur-Ghale
  Dil Bahadur Ghale
  Executive and Life time member
 • Nakul Adhikari
  Nakul Adhikari
  Advisor Member and Life time member
 • Amar-Adhikari
  Amar Sing Adhikari
  Advisor Member and Life time member
 • Kumar Bd Adhikari
  Kumar Bahadur Adhikari
  Advisor Member and Life time member

Life Time Memeber

 • vishma-raj-nepal
  Vishma Raj Nepal (Rajendra)
  Lifetime Member
 • ramkumar-thapa
  Ramkumar Thapa
  Lifetime Member
 • nabaraj-adhikari
  Nabaraj Adhikari
  Lifetime Member
 • amrit-adhikari
  Dr. Amrit Adhikari
  Lifetime Member
 • rajkumar-adhikari
  Rajkumar Adhikari
  Lifetime Member
 • shaligram adhikari
  Shaligram Adhikari
  Lifetime member
 • bhim-kumar-adhikari
  Bhim Kumar ADhikari
  Lifetime member
 • arjun-simkhada
  Arjun Simkhada
  Lifetime member
 • shankar Adhikari
  Shankar Adhikari
  Lifetime member
 • shankar Adhikari
  Shankar Adhikari
  Lifetime member
 • ramesh-gurung
  Ramesh Gurung
  Lifetime member
 • ganesh-adhikari
  Ganesh Adhikari
  Lifetime member
 • ganesh-adhikari
  Ganesh Adhikari
  Life Time member
 • indra-bahadur-adhikari
  Indra Bahadur Adhikari
  Lifetime Member
 • Koshor-Baniya
  Kishor Baniya
  Lifetime Member
 • Dil-Bahadur-Ghale
  Dil Bahadur Ghale
  Lifetime Member
 • madan-adhikari
  Madan Adhikari
  Lifetime Member
 • kisan-adhikari
  Kisan Adhikari
  Lifetime member
 • babu-ram-karki
  Babu Ram Karki
  Lifetime Member
 • manju-adhikari
  Manju Katri Adhikari
  Lifetime Member
 • bhupendra-adhikari
  Bhupendra Adhikari
  Lifetime Member
 • Yesoda-KC
  Yesoda KC
  Lifetime Member
 • saraswoti adhikari
  Sarawsoti Adhikari
  Lifetime Member
 • ashok-adhikari
  Ashok Adhikari
  Lifetime member
 • nabin-adhikari
  Nabin Adhikari
  Lifetime member
 • sudarsan-nepal
  Sudarsan Nepal
  Lifetime member
 • hari-adhikari
  Hari Adhikari
  Lifetime member
 • sagar-adhikari
  Sagar Adhikari
  Lifetime member
 • sreeram-adhikari
  Sreeram Adhikari
  Lifetime member
 • Rameswor-adhikari
  Rameswor Adhikari
  Lifetime member
 • arjun-nepal
  Arjun Nepal
  Lifetime member
 • Min-bahadur-baniya
  Min Bahadur Baniya
  Lifetime Member
 • mohan-bahadur-adhikari
  Mohan Bahadur Adhikari
  Lifetime member
 • .jpgnabaraj-adhikari
  Nabaraj Adhikari
  Lifetime member
 • shanta-baniya
  Shanta Baniya
  Lifetime member
 • kalpana-adhikari
  Kalapana Adhikari
  Lifetime member
 • dharma-raj-adhikari
  Dharma Raj Adhikari
  Lifetime member
 • ram-saran-adhikari
  Ram Saran Adhikari
  Lifetime member
 • laxman-kc
  Laxman KC
  Lifetime member
 • ram-gopal-adhikari
  Ramgopal Adhikari
  Lifetime member
 • tara-thapa-adhikari
  Tara Thapa Adhikari
  Lifetime member
 • Dil Bahadur Shrestha
  Dil Bahadur Shrestha
  Lifetime member
 • samundra-adhikari
  Samundra Adhikari
  Lifetime member
 • rajendra-adhikari
  Rajendra Adhikari
  Lifetime member
 • bashu-kumar-adhikari
  Bashu Kumar Adhikari
  Lifetime member
 • dal-bahadur-adhikari
  Dal Bahadur Adhikari
  Lifetime member
 • janak-adhikari
  Janak Adhikari
  Lifetime member
 • ramkrishna-adhikari
  Ramkrishna Adhikari
  Lifetime member
 • Sujan-adhikari
  Sujan Adhikari
  Lifetime member
 • kabita-nepal
  Kabita Nepal
  Lifetime Member
 • gopal-thapa
  Gopal Thapa
  Lifetime Member
 • rishi-pd-nepal
  Rishi Prasad Nepal
  Lifetime Member
 • dhruba-adhikari
  Dhruba Adhikari
  Life Time Member
 • basu-dev-nepal
  Basu Dev Nepal
  Life Time Member
 • kumar-nurshing-adhikari
  Kumar Narasing Adhikari
  Lifetime member
 • krishna-kumar-adhikari
  Krishna Kumar Adhikari
  Lifetime member
 • devraj-adhikari
  Dev Raj Adhikari
  Life Time Member
 • Kumar Bd Adhikari
  Kumar Bahadur Adhikari
  Lifetime Member
 • Kabiraj Nepal
  Kabiraj Nepal
  Lifetime Member
 • Hemanta
  Hemanta Budhathoki
  Lifetime Member
 • Shusila Adhikari
  Sushila Adhikari
  Lifetime Member
 • ShivaKumar
  Shiva Adhikari
  Lifetime Member
 • Ram Kumar Adhikari
  Ramkkumar Adhikari
  Lifetime Member
 • Kamala Nepal
  Kamala Nepal
  Lifetime Member
 • sangam adhikari
  Sangam Adhikari
  Lifetime Member
 • Laxmi Nepal
  Laxmi Nepal
  Lifetime Member
 • ramkumar-adhikari
  Ramkumar Adhikari
  Lifetime Member
 • Nakul Adhikari
  Nakul Adhikari
  Lifetime Member
 • chandra-thapa
  Chandra Bahadur Thapa
  Lifetime Member

General Memeber

 • sanjib-adhikari
  Sanjib Adhikari
  General Member
 • sujan-nepal
  Sujan Nepal
  General Member

Design & Develop By: Third Eye System